Học kỳ 20151,tuần thứ 17,ngày 30 tháng 11 năm 2015
Chúng ta có 189 khách và 233 thành viên trực tuyến
  Trang tin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2013
THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký học phần cho  học kỳ hè năm học 2012-2013
và học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho cáckhóa K54-57


 
Sinh viên các khoá K54 - K57 đăng ký lớp cho học kỳ hè năm học2012-2013 và học kỳ 1 năm học 2013-2014 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://sis.hust.edu.vn (đăng nhập với tài khoảnđược cấp) theo hướng dẫn dưới đây.
 Link vào đăng ký học phần tại đây:
HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2012-2013
Nhà trường sẽ tổ chức học kỳ hè 2012-2013 để giúp cho sinhviên các khoá K54 - K57 học lại những học phần chưa đạt. Việc đăng ký học học kỳhè là do sinh viên hoàn toàn tự nguyện; tất cả sinh viên đăng ký học học kỳ hèđều phải đóng 100% học phí với mức họcphí = 1,5 mức học phí học kỳ chính thức. Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 8TC.
Thời gian học kỳ hè: 5 tuần, từ tuần 48 đến tuần 52 (8/7/2013– 9/8/2013). Thi học kỳ hè vào tuần 1 năm học 2013-2014.
1/ Đăng ký học phần:
Đăng ký họcphần: từ 20/2/2013 đến 16h ngày 3/3/2013.
Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tốithiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáohọc tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).
Đăngký lớp: từ 10/6 đến 10h ngày 15/6
Điềuchỉnh đăng ký lớp: từ 16/6 tới 16h ngày 21/6
+ Vớicác học phần đã đăng ký (và chỉ những học phần đã đăng ký) và có mở lớp, sinhviên đăng ký mã các lớp phù hợp với thời khoá biểu của cá nhân.
+ Khốilượng học tập, học phí được xác định bằng các lớp học sinh viên đăng ký thành công(chú ý xem phản hồi ngay sau khi gửi đăng ký).
2/ Đóng học phí: từ 22/6/2013 đến 1/7/2013 (xem danh sách trên SIS từ 22/6/13)
Saungày 1/7, chỉ những sinh viên đã hoàn thành học phí mới có tên trong danh sáchhọc hè.
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014
Đăng ký học phần:
Đăng ký họcphần: từ 20/2/2013 đến 16h ngày 3/3/2013.
Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tốithiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáohọc tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).
Đăngký lớp: từ 15/7 đến 16h ngày 26/7
Điềuchỉnh đăng ký lớp: 12/8/2013 đến 16h ngày 23/8/2013
 
LƯUÝ: 
Sinhviên đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký lớp trước. Sinh viên không đăngký học phần có khả năng không được mở lớp do số sinh viên ít hoặc không đăng kýlớp được do số sinh viên đã vượt quá số lượng tối đa.
Sinh viên K57 cầnđăng ký học phần
Sinhviên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng kýsau khi đã thực hiện.
Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngànhđược xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoábiểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.
K54, 55, 56, 57:Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành trongmục chương trình trên trang SIS, xác định các học phần cơ sở cốt lõi và các họcphần tự chọn định hướng.
 
                                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2013
                                                                        PHÒNGĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
Thông báo đăng ký bổ sung kì 20122:
 
Phòng Đào tạo tổ chức đợt mở lớp bổ sung để tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối tốt nghiệp (K53 các ngành; K54 của chương trình Cử nhân, Viện Kinh tế và Ngoại ngữ).
 
-Thời gian gửi yêu cầu: tuần 28 - từ ngày 18/2 đến 22/2 (tuần này)
-Thời gian mở: tuần 30-39 (tuần 6-15 của học kỳ 2).
-Học phần: theo yêu cầu của Viện. Xin chú ý là các học phần hiện đã mở ở học kỳ 2 năm học 2012-2013 sẽ không mở thêm.
 
Đề nghị sinh viên có yêu cầu làm đơn nộp ngay cho Viện phụ trách môn học. Viện sẽ tổng hợp, phân công cán bộ giảng dạy và gửi yêu cầu để Phòng Đào tạo mở lớp.
 
Xin chú ý là do đây là lớp mở bổ sung, học phí sẽ tính đặc biệt nếu số lượng sinh viên ít. Cụ thể là:
-Số lượng từ 20 trở lên: tính binh thường
-Số lượng 10-19: gấp rưỡi
-Số lượng 5-9: gấp đôi
-Số lượng dưới 5: không mở. Đề nghị các Khoa Viện cho môn tương đương hoặc môn thay thế để sinh viên học.
 
 
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn