Học kỳ 20141,tuần thứ 15,ngày 21 tháng 11 năm 2014
Chúng ta có 68 khách và 190 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Thông báo của ban Quản trị
06/11/2014 03:31
Lớp trưởng các lớp sinh viên K59 lên lấy giấy chứng nhận tiếng anh đầu khoá.
17/09/2014 10:58
SV vào đọc thông báo để đăng ký học phần kỳ 20142. SV phải đăng ký học phần.
12/09/2014 04:21
Chú ý cho toàn sinh viên có loại học phần tự chọn tự do trong chương trình đào tạo
[1]23
Thông báo đăng ký học tập
24/10/2014 04:30
SV đã đăng ký học phần FL1431 đợt 20141-B vào đăng ký lại lớp học do có sự điều chỉnh về lịch học.
17/10/2014 03:19
Phòng Đào tạo đại học sẽ kéo dài thời gian điều chỉnh đăng ký đợt B kỳ 20141 đến 14h00 ngày 21/10/2014 (thứ 3)
16/09/2014 08:28
SV vào xem nếu có nhu cầu
[1]2345
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
07/10/2014 03:53
Các sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án hoặc đăng ký sai mã đồ án kỳ 20141 bị hủy đăng ký.
26/09/2014 10:24
SV đã đăng ký mã lớp ĐATN - KLTN vào xem kết quả tại đây
15/07/2014 02:46
Kết quả xét nhận đồ án kỳ hè 20133
Thông báo xét tốt nghiệp
17/11/2014 09:53
thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20141A từ ngày 17/11/2014
20/10/2014 10:04
Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20133 đợt hè...
16/09/2014 09:30
Mở đăng ký tốt nghiệp kỳ hè 20133
[1]23
Thông báo xử lý học tập
17/09/2014 10:15
Kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2
25/08/2014 06:48
SV vào xem thông báo và danh sách dự kiến xử lý học tập kì 20132
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn