Trang chủ
Thông báo của ban Quản trị
3/28/2014
SV vào xem lại lịch thi giữa kì môn Giải tích III và môn Những NLCB Mác Lenin II kì 20132
3/21/2014
Chú ý sinh viên xem mã lớp cùng nhóm để xem lịch thi cụ thể.
3/17/2014
SV vào xem lịch thi giữa kì học kì 20132
[1]
2
3
4
5
Thông báo đăng ký học tập
2/17/2014
Sinh viên chú ý vào xem lịch đăng ký học phần cho kì hè và kì 1 sắp tới. Bắt buộc sinh viên có nhu cầu học phải đăng ký …
1/21/2014
SV xem lớp huỷ.
1/17/2014
SInh viên K58 qua Pre Toeic vào đăng ký TOEIC I
[1]
2
3
4
5
6
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
2/24/2014
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20132
2/24/2014
Hạn cuối cùng nhận đơn là ngày 28/02/2014
1/7/2014
Sinh viên đăng ký ĐATN xem thông báo
[1]
2
Thông báo xét tốt nghiệp
3/13/2014
Kết quả xét cùng danh sách tốt nghiệp kỳ 20131B
2/19/2014
Đăng ký tốt nghiệp
1/14/2014
SV có tên trong danh sách được cấp bằng đợt 20131A vào xem
[1]
2
3
Thông báo xử lý học tập
4/12/2014
SV vào xem thông tin kèm danh sách đi kèm.
4/3/2014
SV xem chi tiết tại đây.
3/11/2014
SV chú ý vào xem danh sách dự kiến xử lý học tập kì 20131
[1]
2
3
4
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn