Học kỳ 20141,tuần thứ 19,ngày 19 tháng 12 năm 2014
Chúng ta có 23 khách và 472 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
15/12/2014 11:10
SV vào xem lịch thi cuối kỳ đợt AB và B kỳ 20141
Thông báo của ban Quản trị
08/12/2014 10:44
Thông báo về chuẩn tiếng anh khi xét nhận đồ án tốt nghiệp cho K55
06/11/2014 03:31
Lớp trưởng các lớp sinh viên K59 lên lấy giấy chứng nhận tiếng anh đầu khoá.
17/09/2014 10:58
SV vào đọc thông báo để đăng ký học phần kỳ 20142. SV phải đăng ký học phần.
[1]234
Thông báo đăng ký học tập
17/12/2014 09:20
SV chú ý vào đọc lịch đăng ký học tập kỳ 20142
25/11/2014 03:29
SV vào xem lịch tiếp nhận trở lại học kỳ 2 (20142)
24/10/2014 04:30
SV đã đăng ký học phần FL1431 đợt 20141-B vào đăng ký lại lớp học do có sự điều chỉnh về lịch học.
[1]23456
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
07/10/2014 03:53
Các sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án hoặc đăng ký sai mã đồ án kỳ 20141 bị hủy đăng ký.
26/09/2014 10:24
SV đã đăng ký mã lớp ĐATN - KLTN vào xem kết quả tại đây
15/07/2014 02:46
Kết quả xét nhận đồ án kỳ hè 20133
Thông báo xét tốt nghiệp
04/12/2014 04:03
SV thuộc diện được xét tốt nghiệp kỳ 20133 vào đọc thông báo về phát bằng TN
04/12/2014 04:03
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20141A
02/12/2014 08:49
SV đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20133 vào kiểm tra thông tin làm bằng.
[1]234
Thông báo xử lý học tập
17/09/2014 10:15
Kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2
25/08/2014 06:48
SV vào xem thông báo và danh sách dự kiến xử lý học tập kì 20132
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn