Học kỳ 20171,tuần thứ 9,ngày 17 tháng 10 năm 2017
Chúng ta có 25 khách và 91 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Hướng dẫn
01/03/2017 04:29
Sinh viên tự kiểm tra điều kiện tốt nghiệp trên trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn
Lịch thi
13/10/2017 03:15
Sinh viên chú ý xem và cập nhật lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171
24/07/2017 02:31
Sinh viên chú ý xem và cập nhật thường xuyên các lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ tại thông báo này. Đã cập nhật lịch thi cuối…
24/05/2017 04:28
SV chú ý xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ (cập nhật ngày 24/05/2017)
[1]23456
Thông báo của ban Quản trị
26/09/2017 10:54
Phòng CTCT&CTSV thông báo bổ sung về việc xét cấp học bổng đối với K61 trở về trước.
18/09/2017 10:22
Sinh viên vào xem thông báo học bổng năm 20172018
12/09/2017 09:11
Sinh viên K62 vào xem lại lịch thi lại Nội quy, Quy chế
[1]234567192021
Thông báo đăng ký học tập
18/09/2017 03:59
Sinh viên K61 trở về trước chú ý vào xem lịch mở đăng ký học phần cho kỳ 2 năm học 2017-2018. Chú ý các em phải đăng ký …
13/09/2017 02:39
Thông báo học phí kỳ 20171 đợt 1
01/09/2017 10:24
Thu học phí kỳ 20163 đợt bổ sung
[1]234567222324
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
13/09/2017 03:27
Thông báo kết quả xét nhận đồ án kỳ 20171 13/09/2017
07/07/2017 09:56
Thông báo kết quả xét nhận đồ án học kỳ 20163
08/02/2017 10:06
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20162
[1]2345
Thông báo xét tốt nghiệp
03/10/2017 09:45
kết quả xét tốt nghiệp đợt hè 20163
08/09/2017 10:26
Mở đăng ký tốt nghiệp 20163
26/07/2017 11:15
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162B
[1]234567141516
Thông báo xử lý học tập
20/09/2017 04:40
Sinh viên vào xem thông báo xử lý học tập chính thức kỳ 20162
28/08/2017 10:13
Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162
15/02/2017 03:57
Sinh viên vào xem thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20161
[1]234567
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn