Học kỳ 20153,tuần thứ 51,ngày 26 tháng 7 năm 2016
Chúng ta có 7 khách và 25 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
19/06/2016 11:00
SV vào xem phòng thi mới được đổi từ D9-101 các học phần MI1130, PH1120, SSH1110
03/06/2016 05:06
SV đăng ký học phần CH3062 TN hóa lý 2 vào xem lịch thi
25/05/2016 10:48
SV vào xem lịch thay đổi của 2 học phần CH3323 và BF4313
[1]234
Thông báo của ban Quản trị
08/06/2016 05:08
SV K60 ngành thuộc nhóm Dệt May - Da giày - Thời trang vào xem thông báo đăng ký phân ngành bổ sung.
20/05/2016 05:55
Những sinh viên đã đăng ký ĐATN thành công kỳ 20152 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên để bổ sung giấy tờ cần thiết.
18/05/2016 10:32
Sinh viên K60 vào xem thông báo, chỉ tiêu, tiêu chí phân ngành K60
[1]234567101112
Thông báo đăng ký học tập
18/07/2016 11:45
SV chú ý vào xem lịch đăng ký học tập kỳ 20161, đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo lịch thông báo.
01/06/2016 09:15
SV nào có nhu cầu học tập kỳ hè vào đọc lịch đăng ký học tập kỳ hè 20153
14/03/2016 09:12
SV vào đăng ký học các lớp kỳ 20152B nếu có nhu cầu.
[1]234567131415
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
12/07/2016 09:35
Kết quả xét đồ án kỳ hè ngày 12/07/2016
17/03/2016 09:54
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20152
15/02/2016 09:58
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20152
[1]234
Thông báo xét tốt nghiệp
11/07/2016 03:04
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20152B từ 11/07/2016 đến 22/07/2016
11/07/2016 10:04
SV vào xem thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20152B
05/05/2016 10:53
Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20152A (05/05/2016)
[1]234567101112
Thông báo xử lý học tập
22/04/2016 10:33
Danh sách chính thức bị xử lý học tập tính đến kỳ 20152
15/03/2016 08:37
SV vào xem thông báo, những sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc vui lòng viết đơn gửi theo địa chỉ như trong…
08/03/2016 06:37
SV K53 trở về trước vào xem danh sách sinh viên buộc thôi học do quá hạn học trong trường. Nếu có thắc mắc viết đơn đề nghị…
[1]23456
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn