Học kỳ 20141,tuần thứ 4,ngày 3 tháng 9 năm 2014
Chúng ta có 18636 khách và 1223 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Thông báo của ban Quản trị
26/08/2014 05:19
SV vào xem lịch đổi phòng thứ 7 buổi sáng ngày 30/08/2014 học tại nhà TC
08/08/2014 03:24
phân ngành bổ sung K58
08/08/2014 03:00
Kết quả phân ngành K58
[1]2
Thông báo đăng ký học tập
23/08/2014 02:44
SV vào xem danh sách lớp dự kiến huỷ, nếu nằm trong lớp huỷ SV tự thay đổi lịch trên SIS.
23/08/2014 01:34
Tất cả các phòng trước đang học ở T-301 yêu cầu chuyển sang học tại T-403
23/08/2014 11:28
Nhà trường kéo dài điều chỉnh đăng ký kì 20141 đến 16h00 ngày 24 tháng 8 năm 2014
[1]23
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
15/07/2014 02:46
Kết quả xét nhận đồ án kỳ hè 20133
Thông báo xét tốt nghiệp
30/08/2014 09:20
Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung 20132B
14/08/2014 07:52
Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung kỳ 20132B
28/07/2014 10:23
Mở bổ sung đăng ký tốt nghiệp 20132B
[1]2
Thông báo xử lý học tập
25/08/2014 06:48
SV vào xem thông báo và danh sách dự kiến xử lý học tập kì 20132
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn