Học kỳ 20161,tuần thứ 6,ngày 26 tháng 9 năm 2016
Chúng ta có 9 khách và 4 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
22/08/2016 09:07
SV vào xem thay đổi phòng thi kỳ hè tại D5-203 và D5-204
31/07/2016 09:05
SV xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20153 tại đây.
19/06/2016 11:00
SV vào xem phòng thi mới được đổi từ D9-101 các học phần MI1130, PH1120, SSH1110
[1]2345
Thông báo của ban Quản trị
09/09/2016 04:41
Cấp tài khoản trang SIS cho sinh viên khóa 61
08/06/2016 05:08
SV K60 ngành thuộc nhóm Dệt May - Da giày - Thời trang vào xem thông báo đăng ký phân ngành bổ sung.
20/05/2016 05:55
Những sinh viên đã đăng ký ĐATN thành công kỳ 20152 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên để bổ sung giấy tờ cần thiết.
[1]234567101112
Thông báo đăng ký học tập
19/09/2016 08:40
SV vào xem phân nhóm thí nghiệm Vật lý 1 - PH1110
14/09/2016 01:23
SV các chương trình đặc biệt vào xem thông tin tại đây
10/09/2016 09:12
SV khóa K61 vào xem lịch học kỳ 20161
[1]234567161718
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
12/07/2016 09:35
Kết quả xét đồ án kỳ hè ngày 12/07/2016
17/03/2016 09:54
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20152
15/02/2016 09:58
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20152
[1]234
Thông báo xét tốt nghiệp
23/09/2016 02:41
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20153 từ 26/09/2016 đến ngày 03/10/2016
26/07/2016 03:36
SV xét công nhận tốt nghiệp kỳ 20152B vào xem kết quả xét nhận
11/07/2016 03:04
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20152B từ 11/07/2016 đến 22/07/2016
[1]234567101112
Thông báo xử lý học tập
22/04/2016 10:33
Danh sách chính thức bị xử lý học tập tính đến kỳ 20152
15/03/2016 08:37
SV vào xem thông báo, những sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc vui lòng viết đơn gửi theo địa chỉ như trong…
08/03/2016 06:37
SV K53 trở về trước vào xem danh sách sinh viên buộc thôi học do quá hạn học trong trường. Nếu có thắc mắc viết đơn đề nghị…
[1]23456
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn