Học kỳ 20162,tuần thứ 32,ngày 29 tháng 3 năm 2017
Chúng ta có 26 khách và 64 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Hướng dẫn
01/03/2017 04:29
Sinh viên tự kiểm tra điều kiện tốt nghiệp trên trang http://ctt-daotao.hust.edu.vn
Lịch thi
17/03/2017 10:37
SV chú ý xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ (cập nhật ngày 17/03/2017)
16/12/2016 06:08
SV vào xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20161 (cập nhật ngày 16/12/2016)
22/08/2016 09:07
SV vào xem thay đổi phòng thi kỳ hè tại D5-203 và D5-204
[1]23456
Thông báo của ban Quản trị
23/03/2017 06:32
Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20161-B vào xem lịch dự kiến phát bằng và hoàn thành các thủ tục làm bằng…
28/02/2017 08:15
Sinh viên chưa thực hiện việc khai báo thông tin cá nhân trên hệ thống vào đọc thông báo.
13/01/2017 05:54
Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161)
[1]234567161718
Thông báo đăng ký học tập
15/03/2017 03:24
SV vào xem thông tin về lịch mở đăng ký bổ sung các lớp kỳ 20162-B. Ngoài ra sinh viên đăng nhập ctt-daotao.hust.edu.vn …
22/02/2017 02:46
Sinh viên chú ý vào đăng ký học phần để đảm bảo việc mở lớp đầy đủ.
17/02/2017 11:31
Thông báo về học phí kỳ II năm 2016-2017 (20162) đợt 1
[1]234567202122
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
08/02/2017 10:06
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20162
28/09/2016 11:37
Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 20161
12/07/2016 09:35
Kết quả xét đồ án kỳ hè ngày 12/07/2016
[1]234
Thông báo xét tốt nghiệp
07/03/2017 02:29
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20161B
27/02/2017 10:23
Mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20161B
30/11/2016 09:57
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20161A
[1]234567121314
Thông báo xử lý học tập
15/02/2017 03:57
Sinh viên vào xem thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20161
22/04/2016 10:33
Danh sách chính thức bị xử lý học tập tính đến kỳ 20152
15/03/2016 08:37
SV vào xem thông báo, những sinh viên có tên trong danh sách nếu có thắc mắc vui lòng viết đơn gửi theo địa chỉ như trong…
[1]23456
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn