Học kỳ 20151,tuần thứ 3,ngày 29 tháng 8 năm 2015
Chúng ta có 26 khách và 528 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
28/07/2015 05:45
SV vào xem lịch thi cuối kỳ học kỳ hè 20143
16/07/2015 05:28
SV đăng ký học phần kỳ hè vào xem lịch thi giữa kỳ.
01/06/2015 08:51
SV chú ý vào xem thay đổi lịch thi một số môn theo yêu cầu.
[1]2
Thông báo của ban Quản trị
01/08/2015 05:28
Kết quả phân ngành K59
14/07/2015 06:57
SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20142-A vào xem lịch phát bằng
25/05/2015 09:22
SV đang thuộc diện đình chỉ, nghỉ học dài hạn muốn tiếp tục học tiếp vào xem thông báo lịch tiếp nhận trở lại học.
[1]234567
Thông báo đăng ký học tập
21/08/2015 11:30
SV được kéo dài thời gian đăng ký đến 18h00 ngày 22/08/2015
10/08/2015 08:58
SV K59 sau khi đã phân ngành vào xem lịch học và điều chỉnh đăng
09/08/2015 11:48
SV viện CKĐL và viện CK vào xem lại lịch học
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
06/07/2015 02:25
SV đã đăng ký ĐATN kỳ 20143 vào xem kết quả xét nhận ĐATN
19/03/2015 03:19
Các sinh viên có tên trong danh sách này đã bị hủy đăng
09/02/2015 05:18
kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20142
[1]2
Thông báo xét tốt nghiệp
26/08/2015 06:05
SV thuộc diện xét tốt nghiệp cấp bằng kỳ 20142B vào xem lại thông tin trước khi làm bằng
31/07/2015 08:22
Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20142B
13/07/2015 09:43
Mở đăng ký tốt nghiệp cho sinh viên học kỳ 20142B
[1]234567
Thông báo xử lý học tập
17/08/2015 03:41
Các sinh viên chú ý chuẩn bị xét học bổng học kỳ 2 năm học 2014-2015
15/08/2015 04:18
SV vào xem thông báo về xử lý học tập kỳ 20142
01/04/2015 08:55
Những sinh viên thuộc diện buộc thôi học do xử lý học tập kỳ 20141 vào xem thông báo.
[1]23
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn