Học kỳ 20142,tuần thứ 34,ngày 30 tháng 3 năm 2015
Chúng ta có 1 khách và 377 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
03/03/2015 09:50
SV vào xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ kỳ 20142 các đợt A, AB, B tại đây.
15/12/2014 11:10
SV vào xem lịch thi cuối kỳ đợt AB và B kỳ 20141
Thông báo của ban Quản trị
09/02/2015 10:37
SV có tên trong danh sách là những sinh viên đã đạt 2 học phần GDTC-GDQP kỳ 20141 đợt 1
03/02/2015 03:27
SV vào xem lịch nghỉ tết Ất mùi 2015
26/01/2015 03:19
Các SV đã đăng ký Tốt nghiệp 20141 và ĐATN năm 20142 vào xem
[1]2345
Thông báo đăng ký học tập
12/02/2015 10:46
SV chú ý vào xem thông báo.
04/02/2015 06:10
SV chú ý vào đăng ký học phần kỳ hè và kỳ 1 năm 2015-2016.
20/01/2015 11:39
SV muốn học lại các môn của K59 kỳ 20142
[1]234567
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
19/03/2015 03:19
Các sinh viên có tên trong danh sách này đã bị hủy đăng
09/02/2015 05:18
kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20142
07/10/2014 03:53
Các sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án hoặc đăng ký sai mã đồ án kỳ 20141 bị hủy đăng ký.
[1]2
Thông báo xét tốt nghiệp
10/02/2015 02:36
Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20141B
03/02/2015 02:53
Mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20141B bắt đầu từ 03/02/2015 đến 09/02/2015
04/12/2014 04:03
SV thuộc diện được xét tốt nghiệp kỳ 20133 vào đọc thông báo về phát bằng TN
[1]2345
Thông báo xử lý học tập
12/03/2015 08:54
Sinh viên vào đọc thông báo mới về xử lý học tập kỳ 20141
10/02/2015 03:01
Sinh viên chú ý
17/09/2014 10:15
Kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2
[1]2
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn