Học kỳ 20142,tuần thứ 30,ngày 3 tháng 3 năm 2015
Chúng ta có 3 khách và 988 thành viên trực tuyến
  Trang chủ
Lịch thi
03/03/2015 09:50
SV vào xem lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ kỳ 20142 các đợt A, AB, B tại đây.
15/12/2014 11:10
SV vào xem lịch thi cuối kỳ đợt AB và B kỳ 20141
Thông báo của ban Quản trị
09/02/2015 10:37
SV có tên trong danh sách là những sinh viên đã đạt 2 học phần GDTC-GDQP kỳ 20141 đợt 1
03/02/2015 03:27
SV vào xem lịch nghỉ tết Ất mùi 2015
26/01/2015 03:19
Các SV đã đăng ký Tốt nghiệp 20141 và ĐATN năm 20142 vào xem
[1]2345
Thông báo đăng ký học tập
12/02/2015 10:46
SV chú ý vào xem thông báo.
04/02/2015 06:10
SV chú ý vào đăng ký học phần kỳ hè và kỳ 1 năm 2015-2016.
20/01/2015 11:39
SV muốn học lại các môn của K59 kỳ 20142
[1]234567
Thông báo xét nhận đồ án tốt nghiệp
09/02/2015 05:18
kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20142
07/10/2014 03:53
Các sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án hoặc đăng ký sai mã đồ án kỳ 20141 bị hủy đăng ký.
26/09/2014 10:24
SV đã đăng ký mã lớp ĐATN - KLTN vào xem kết quả tại đây
[1]2
Thông báo xét tốt nghiệp
10/02/2015 02:36
Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20141B
03/02/2015 02:53
Mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20141B bắt đầu từ 03/02/2015 đến 09/02/2015
04/12/2014 04:03
SV thuộc diện được xét tốt nghiệp kỳ 20133 vào đọc thông báo về phát bằng TN
[1]2345
Thông báo xử lý học tập
10/02/2015 03:01
Sinh viên chú ý
17/09/2014 10:15
Kết quả xử lý học tập học kỳ 20132 đợt 2
25/08/2014 06:48
SV vào xem thông báo và danh sách dự kiến xử lý học tập kì 20132
10 tin mới nhất
Trang SIS phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hanoi University of Science and Technology - No. 1, Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)38682305, (+844)38692008 - E-mail: DTDH@mail.hust.edu.vn